Jak na pokládku - rychlý a přehledný rádce

Pojďme se podívat, jak vlastně pokládka vaší podlahy bude vypadat - jasně a přehledně. Jedná se o poměrně přímočarý postup, vždy je ale dobré ujasnit si základy.

pokladka-banner

Krok 1: Příprava povrchu a správná aklimatizace

 • Dlaždice instalujte na rovný, hladký a tvrdý povrch a nezapomeňte je nechat před pokládkou důkladně aklimatizovat.
 • Odstraňte z podlahy veškeré nerovné body. Případné nerovnosti a díry vyplňte zálivkou či tmelem na opravu podlah.
 • Nepokládejte dlaždice ihned po jejich dodání. 
 • Podlahovinu je třeba po dobu minimálně 48 hodin před pokládkou nechat aklimatizovat při teplotě vzduchu 18-26 °C, s ohledem na teplotu v dané místnosti. 
 • Čím vyšší teplota, tím rychleji se dlaždice aklimatizují. Dlaždice musí být vyloženy z palet a rozloženy v místnosti, kde budou instalovány.
 • Pro usnadnění procesu aklimatizace rozložte dlaždice na menší celky, např. ve svazcích po 10 ti kusech.
 • Pozor, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 15 °C.
 • Pracovní teplota během pokládky, a 24 hodin po položení, musí být konstantní a v rozmezí (18-26) °C, aby se zamezilo teplotně podmíněným rozměrovým změnám jednotlivých dílců podlahové krytiny.
Krok 2: Dilatační mezera a řezání
 • U pokládek za běžných teplotních odchylek je nezbytné vzít v úvahu pohyb podlahy a ponechat mezeru alespoň 5 mm mezi dlaždicemi a jakýmkoliv pevným bodem (např. stěnou). Pokud se pokládka musí odehrávat při teplotě pod 15 °C, ponechejte větší dilatační (spárovou) mezeru mezi dlaždicemi a jakýmkoli pevným bodem (např. stěnou).​
 • V případě nezbytné provozní teploty podlahy pod 0 °C kontaktuje obchodní oddělení výrobce.​
 • Důležité! Řezané dlaždice nejblíže ke stěnám musí být více než 10 cm široké. U dveří a zákoutí musí být plocha uřezané dlaždice větší než polovina původní celé dlaždice​​.​
 • Po zkrácení dílce je nutné řezanou stranu otočit ke stěně tak, aby zůstala zachována dilatační mezera cca 5 mm. ​
 • Tuto dilataci dodržujte u všech prostupujících, případně navazujících konstrukcí (např. topení, jiný druh podlahové krytiny). Spáry následně zakryjte pomocí soklů nebo vyplňte pružným tmelem.​
 • Pro snadné, rovné a hlavně rychlé řezy jednotlivých dlaždic doporučujeme použít řezačku/gilotinu na vinylové podlahy, která odpovídá technickým parametrům dlaždice SimpleJack (tloušťka 7mm / délka 51 cm). Před prováděním obtížných a komplikovaných řezů si vytvořte šablonu.
 • Závěrečné řezy a doplnění obvodových dlaždic proveďte až poté, jakmile budou všechny dlaždice položeny. Ideálně po několika hodinách od aplikace.

Krok 3: Pokládka

 • Před pokládkou si nejprve na zemi označte křídou nebo laserem dvě pravoúhlé linky (viz přerušovaná čára na obrázku).​
 • Podlahu SimpleJack Triton a Lara (otevřený zámek) začněte instalovat od vchodu do místnosti.
 • S podlahou SimpleJack Miranda a Caladan (skrytý zámek) začněte u kraje minimálně 10 cm od stěny. Stranu dlaždice se skrytými zámky dejte ke stěně.
 • Pokud chcete nájezdy umístit přesně, poklaďte nejprve dvě řady dlaždic podél čáry a v požadovaném místě na ně napojte nájezdy.
 • U dlaždic s neviditelnými zámky se zaměřte na to, aby viditelná část zámku vždy směřovala ve směru pokládky zatímco skryté zámky budou směřovat ke stěně.
 • Dlaždice usaďte na svá místa v pořadí dle obrázků a sklepněte gumovým kladivem (s černou nebo bílou hlavou dle barvy podlahy).
 • Začněte na vnějších rozích dlaždice a postupujte směrem k vnitřnímu rohu dlaždice.
 • Po aplikaci doporučujeme použít přípravky a čistící prostředky od firmy Dr. Schutz a pročíst si dokument Čištení, údržba a desinfekce.
 • POZOR: Je nezbytné, aby aby dlaždice byly udržovány ve vzájemné pravoúhlé pozici!