Publicita

Firma SimpleJack s.r.o. je příjemcem podpory z EU. Realizovaný projekt č. 0380000988 - Marketingová, brandová a SEo strategie a komunikační manuál firmy SimpleJack s.r.o. byl financován Evropskou unií – Next Generation EU.