Jak je to s odvětráváním vinylových podlah SimpleJack?

Zajímá vás, jestli se instalací PVC podlahy SimpleJack zbavíte vlhkosti? V podstatě ano, ale je třeba dodržovat určitá pravidla! Pojďme si společně vysvětlit detaily.

Vinylová dlažba obecně se často používá v prostorách s vyšší vlhkostí vzduchu, stejně tak jako tam, kde se pravidelně zachází s vodou. Zdroje vlhkosti mohou zahrnovat počasí, přítomnost čistících přístrojů nebo třeba vzlínání spodních vod. Aby bylo možné i v takových místech dlažbu SimpleJack instalovat, vybavili jsme ji unikátním systémem AirFlow.

Jak systém AirFlow funguje?

Každý typ dlaždice je ze spodní strany upraven tak, aby tvořil systém kanálků pro odvětrávání a proudění vzduchu mezi podkladem a dlaždicemi. Klíčem k maximální efektivitě tohoto systému je ale i to, aby byly prostory také dostatečně odvětrané a vyspádované. Jakmile se tyto dva faktory setkají, máte nad vlhkostí vyhráno a vaše garáž, dílna nebo prádelna zůstane pěkně v suchu.

Důležitý faktorem při regulaci vlhka je také diletační spára po odvodu podlahy. Ta je zpravidla 1 cm široká a hrozí nebezepečí, že se v ní bude shromažďovat vlhkost a špína. Ideálním řešením je instalace soklových lišt, které spáru zakryjí a zabrání tak průniku vlhkosti dovnitř. Lišty jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako podlaha a poskytují tak i stejnou ochranu.

Jaká jsou vhodná doprovodná opatření?

AirFlow systém však nelze považovat za samoúčelné řešení jakýchkoli problémů s vodou pod dlaždicemi. I s odvětranou podlahou SimpleJack je nutné hromadění vlhkosti předcházet. Příkladem může být ometání sněhu z kol aut nebo setření většího množství kapaliny při nárazovém vylití. Preventivní údržba je vždy na prvním místě.

Další problém může představovat nedostatečná hydroizolace budovy. Ta může vést k vzlínání vody (např. po stěnách), protože po položení dlažby se bude voda hůře odpařovat. Je proto dobré zaměřit se také na jiná řešení, jelikož výměna podlahy v tomto případě nemusí být efektivní.

Jak je to s reklamacemi a údržbou?

Nakonec bychom chtěli podotknout, že zadržování velkého množství vody pod dlaždicemi není důvod k reklamaci, jelikož tento jev není způsoben samotnou dlažbou SimpleJack. Při odklízení nahromaděné vody také pamatujte, že dlaždice lze po jednotlivých kouscích rozebrat a ulehčit si tak práci!